Het atelier

Het juweel evolueerde in oorsprong van een statussymbool in vele ateliers naar een breder spectrum: zuiver ambachtelijke bewerking werd kunst. Het juweel is dus geëvolueerd van een – bij voorkeur schitterend en kostbaar – voorwerp om de mens mee te sieren (en zijn status te onderstrepen), naar een plastische, artistieke gebeurtenis. Meer nog dan vroeger is het dus een ‘boodschap’ geworden (hoe klein deze ook mag zijn), die de ontwerper aan de gegadigden doorgeeft. Ik meen er m.a.w. een uitdrukkingsvorm te kunnen in terugvinden die mij toelaat ‘gehoord’ te worden.

Los daarvan is juweelontwerp voor mij een kunstvorm die gevoel voor esthetiek, vorm, functie en konstruktie perfect weet te combineren. Bovendien lijkt de internationale sieradenwereld levend, opwindend en intensief genoeg om ze ten dienste te stellen van iedereen, zodat genot van smaakvolle artistieke (gebruiks-)voorwerpen niet beperkt hoeft te blijven tot een kleine elitaire groep. Het spreekt vanzelf dat bovenstaande opsomming oneindig kan worden aangevuld met objectieve en subjectieve redenen die mijn keuze op juweelontwerpster hebben laten vallen.

De essentie is echter verwoord!

Groetjes,

Patsy Van Damme